zakres działalności

Espol sp. z o.o. zaprasza wszystkie podmioty:

  • prowadzące działalność gospodarczą, jak i jej nie prowadzące,
  • osoby prawne jak i osoby fizyczne,
  • a także inne podmioty,

do skorzystania z profesjonalnych usług rachunkowo – finansowych.

Jako Biuro Rachunkowo-Finansowe Espol Sp. z o.o. zapewnia swoim klientom kompleksową obsługę rachunkowo-finansową, w tym rozlicza projekty finansowane z Unii Europejskiej i publicznych środków krajowych i oferuje swoim klientom siedzibę rejestrową i dla celów korespondencji.

Biuro Rachunkowo – Finansowe Espol sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia pełnej księgowości (księgi rachunkowe), jak i podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przygotowywania dokumentacji płacowej, prowadzenia rozliczeń z ZUS, prowadzenia ewidencji VAT. W szczególności zajmuje się rozliczaniem dotacji unijnych. Pomaga przy rejestracji działalności gospodarczej (zarówno w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak i w KRS, a także w US, ZUS i GUS) oraz aktualizowaniu danych ujętych w rejestrach publicznych (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, KRS, US, ZUS, GUS).

Biuro zatrudnia kadrę posiadającą certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, co gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług i bezpieczeństwo powierzonych nam przez Państwa rozliczeń rachunkowo-finansowych. Posiadamy ubezpieczenie tytułem odpowiedzialności cywilnej w związku ze świadczonymi usługami rachunkowo-finansowymi.

Dzięki sprawnie zorganizowanemu systemowi przekazywania dokumentów prowadzimy także obsługę podmiotów spoza Warszawy, zapewniając jednocześnie wysoki poziom świadczonych usług.

 

 

Oferujemy do nabycia specjalistyczne publikacje prawno-finansowe poświęcone zagadnieniom podatkowym, funduszy unijnych oraz organizacji pozarządowych.

 

 

Świadczymy usługi szkoleniowe i prowadzimy doradztwo w zakresie prawa finansowego, prawa pracy, prawa handlowego i innych uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności pożytku publicznego organizacji pozarządowych.